Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S. A. w Nowej Rudzie działając jako Pośrednik Finansowy w ramach podpisanej umowy operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Funduszy) wdraża wsparcie finansowe dla mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego.

Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro i małych przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności. Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

  • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
  • wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;
  •    zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
  • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności;
  •     finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie);

Warunki pożyczek udzielanych przez Fundusz Pożyczkowy Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie:

1. Max. kwota pożyczki do 500 000 zł

2. Okres spłaty pożyczki- do 60 miesięcy

3. Karencja w spłacie- max. 6 miesięcy

4. Prowizja od udzielonej kwoty – 0 %

5. Oprocentowanie minimalne w skali roku już od 0,935 % (stopa referencyjna),

6. Pożyczki udzielane są po ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Fundusz.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o pożyczkę w siedzibie ARR „AGROREG” S.A., w biurze „Aglomeracji Zielonogórskiej” bądź za pośrednictwem strony internetowej. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Fundusz kompletu załączników. Złożenie i ocena wniosku są bezpłatne. Szczegóły na stronie: www.pozyczki-lubuskie.pl

W sprawach szczegółowych uzgodnień związanych z Małą Pożyczką Rozwojową w województwie lubuskim, osobą kontaktową jest Dyrektor Biura AZ – Pan Krzysztof Irek  tel.: 730 740 999 ; e mail: k.irek@aglomeracjazielonogorska.pl