Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” zaprasza przedstawicieli

 Samorządów z Województwa Lubuskiego na szkolenie:

Zmiany w przepisach podatkowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Stosowanie wybranych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Zasady prawidłowego prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach podatkowych.

Miejsce: Zielona Góra (Park Naukowo-Technologiczny UZ – Willa),

 ul. Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6

Termin: 02.03.2018r. (piątek), godz. 10:00

Zakres tematyczny szkolenia:

1.Przedstawienie i omówienie nowych rozwiązań prawnych w ustawach podatkowych:

– nowe rozwiązania w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;

– zmiany przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn;

– nowe przepisy dotyczące prowadzenia postępowania podatkowego (m.in. pełnomocnictw).

2.Problematyka stosowania wybranych ulg i zwolnień podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości (przykłady, wybrane orzecznictwo).

3.Jak prowadzić postępowanie podatkowe:

– czym są czynności sprawdzające;

– czy prowadzić kontrolę podatkową;

– o co pytać i do czego wzywać podatnika;

– które dowody przeprowadzać i czy można odmówić podatnikowi, gdy złoży wniosek o przeprowadzenie dowodu, jakie wywoła to skutki w dalszym procesie;

– do czego jest niezbędny biegły;

– jak sobie radzić z „opornymi” podatnikami;

– kiedy nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 Harmonogram

godz. 9:30 – 10:00             REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

godz. 10:00-12:00              ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH CZ.1

godz. 12:00-12:30              PRZERWA KAWOWA/LUNCH

godz. 12:30 -14:30             ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH CZ.2

 

Prelegent:  dr Rafał Bucholski

adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., współpracownik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor publikacji naukowych z zakresu procedur administracyjnych i podatkowych.

 

Zgłoszenia i koszt uczestnictwa

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pomocą wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych do dnia 26.02.2018r. na adres mailowy: biuro@aglomeracjazielonogorska.pl lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska”

ul. Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6

66-002 Zielona Góra

 

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Koszt uczestnictwa:

 – dla JST Członków „Aglomeracji Zielonogórskiej” – bezpłatnie (maksymalnie 2 osoby)

– dla JST niebędących Członkami Stowarzyszenia: 150 zł brutto/osoba

 

Cena obejmuje: 1-dniowe szkolenie, serwis kawowy/lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Bezpośredni kontakt w sprawie szkolenia:

Krzysztof Irek – Dyrektor biura

kom. +48 730 740 999

e-mail: biuro@aglomeracjazielonogorska.pl

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia