Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, zapraszają przedstawicieli samorządów z Województwa Lubuskiego na szkolenie:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie w świetle najnowszych regulacji i tez orzeczniczych

Miejsce: Zielona Góra (Park Naukowo-Technologiczny UZ – Willa),

 ul. Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6

Termin: 20.10.2017r. (piątek), godz. 10:00

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – uchwalanie i skutki prawne.
  2. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  3. Skutki prawne planów miejscowych.
  4. Skutki ekonomiczne planów miejscowych.
  5. Wykładnia planów miejscowych.
  6. Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy.
  7. Zmiany w systemie planowania przestrzennego: ustawa rewitalizacyjna i krajobrazowa.
  8. Zmiany zaproponowane w projekcie kodeksu urbanistyczno – budowlanego.

 

Harmonogram:

godz. 9:30 – 10:00              REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

godz. 10:00 – 12:00            PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE CZ.1

godz. 12:00 – 12:30            PRZERWA KAWOWA/LUNCH

godz. 12:30 – 14:30            PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE CZ.2

 

Prelegent:   Maciej Nowak

Radca prawny, kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, praktyk z doświadczeniem przy obsłudze prawnej inwestorów, gmin, województw, a także organów administracji centralnej, autor kilkuset publikacji (w tym książek) z wyżej wymienionego zakresu.

 

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pomocą wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych do dnia 10.10.2017r. na adres mailowy: biuro@aglomeracjazielonogorska.pl lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska”

ul. Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6

66-002 Zielona Góra

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Koszt uczestnictwa:

– dla JST Członków „Aglomeracji Zielonogórskiej” – bezpłatnie (maksymalnie 2 osoby)

– dla JST niebędących Członkami Stowarzyszenia: 200 zł brutto/osoba

Cena obejmuje: 1-dniowe szkolenie, serwis kawowy/lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Bezpośredni kontakt w sprawie szkolenia:

Adrian Chudy – Asystent Dyrektora

kom. +48 726 470 726

e-mail: a.chudy@aglomeracjazielonogorska.pl

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa zostały zawarte w regulaminie szkolenia, który znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym.

 

Pliki do pobrania: 

Formularz_zgloszeniowy – szkolenie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie

Zaproszenie – Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie