Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ zapraszają na szkolenie:

 

 Praktyczne aspekty europejskiego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych dla przedsiębiorców

 

Termin I: 22-23.03.2018

Termin II: 12-13.04.2018

Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6

 Szkolenie bezpłatne sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu Enterprise Europe Network

(liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!!)

Szczegółowy program oraz deklaracja uczestnictwa poniżej w załączeniu

Uwaga!!!: Zapisy na szkolenia zostały zakończone (wyczerpanie limitu miejsc)

 

Dzięki szkoleniu dowiesz się o:

 • zmianach mogących wpłynąć na administratorów danych osobowych i procesorów – podmiotów, którym powierzono dane osobowe do ich przetwarzania (firmy hostingowe, biura rachunkowe, outsorcing);
 • inspektorze ochrony danych osobowych, jego statusie i zadaniach oraz sytuacjach kiedy jego wyznaczenie jest obowiązkowe,
 • nowych obowiązkach administratora danych osobowych, takich jak np. rejestrowanie czynności przetwarzania oraz zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych,
 • znaczeniu zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych – zasady ich nakładania i wysokość,
 • głównych celach i założeniach reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności,
 • najważniejszych zmianach, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym o nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, międzynarodowym przetwarzaniu danych,
 • zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii,
 • prawach przysługujących osobom, w tym prawie do poprawiania, usunięcia danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przetwarzaniu danych przez „podmiot przetwarzający” (procesora),
 • zasadach przekazywania danych do państw trzecich,
 • zadaniach i roli organu nadzorczego (GIODO/PUODO).

 

Z nowymi przepisami warto zapoznać się również dlatego, że niestosowanie się do nich może oznaczać:

 • odpowiedzialność finansową – kary nawet do 20 000 000 EURO lub, procentowo, do 4 % rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kara jest dotkliwsza,
 • odpowiedzialność cywilną – każda osoba, która poniesie jakąkolwiek szkodę w wyniku naruszenia nowego rozporządzenia, będzie miała prawo do żądania odszkodowania.

 

Prelegent:

Anna Giercarz – Radca prawny prowadząca kancelarię prawną we Wrocławiu i Zielonej Górze, specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców.
Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zyskała dzięki obsłudze banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz branży e-commerce.
Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych dla firm i jednostek samorządowych. Doradza również klientom międzynarodowym – w języku włoskim i francuskim. Współpracuje w ramach swojej kancelarii z kancelariami niemieckimi, francuskimi i włoskimi.

 

Deklaracja uczestnictwa

Program szkolenia