W dniu 02 marca 2018r. w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. w Nowym Kisielinie odbyło się szkolenie dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów podatkowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizowane przez Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska.

Szkolenie cieszyło się sporym zainteresowaniem Gmin – Członków Stowarzyszenia. Prelegent Pan dr Rafał Bucholski w kompleksowy sposób przedstawił uczestnikom najważniejsze aspekty związane z tematyką podatkową w JST, m.in. :

– nowe rozwiązania w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;

– zmiany przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn;

– nowe przepisy dotyczące prowadzenia postępowania podatkowego (m.in. pełnomocnictw)

– czym są czynności sprawdzające;

– czy prowadzić kontrolę podatkową;

– o co pytać i do czego wzywać podatnika;

– które dowody przeprowadzać i czy można odmówić podatnikowi, gdy złoży wniosek o przeprowadzenie dowodu, jakie wywoła to skutki w dalszym procesie;

– do czego jest niezbędny biegły;

– jak sobie radzić z „opornymi” podatnikami;

– kiedy nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Mając na uwadze fakt, iż przedstawiona tematyka jest bardzo szeroka oraz wymaga zindywidualizowanego podejścia do danej sprawy – w najbliższym czasie Stowarzyszenie AZ ma zamiar uruchomić konsultacje indywidualne dla swoich Członków, na których będzie możliwość całościowego wyjaśnienia poszczególnych spraw i zagadnień. Szczegóły już wkrótce.