Logotyp Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska

O Nas

Baner promocyjny AZ

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie Podregionu Zielonogórskiego. Siedzibą organizacji jest Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

 1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia działającego w ramach Podregionu Zielonogórskiego.
 2. Inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu obszaru, na terenie, którego działają Członkowie Stowarzyszenia, m.in. poprzez:
  • Promocję terenów inwestycyjnych, stref gospodarczych i parków technologicznych
  • Pozyskiwanie nowych inwestorów
  • Przyjmowanie priorytetów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (m.in. drogowej, kolejowej, lotniczej, wodnej)
  • Wspieranie przedsięwzięć turystycznych o charakterze ponadgminnym (ścieżki rowerowe, szlaki wodne, itp.)
 3. Wykonywanie innych zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach.

Oferta

 1. Dla Samorządów:

  „Aglomeracja Zielonogórska” oferuje JST pomoc i wsparcie m.in. w zakresie:

  • Wspólnego pozyskiwania dotacji unijnych
  • Wspólnej promocji oferty inwestycyjnej
  • Wspólnego działania w sprawach o charakterze ponadgminnym
  • Organizacji seminariów i spotkań tematycznych

 2. Dla Biznesu:
  • Środowisku biznesowemu „Aglomeracja Zielonogórska” proponuje pomoc i profesjonalne wsparcie w procesie inwestycyjnym na terenie Naszego działania
  • Dostarczmy informacji na temat regionu oraz pomagamy w wyszukiwaniu w swojej bazie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
  • Aranżujemy spotkania z przedstawicielami samorządów, wyszykujemy kooperantów handlowych

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zarząd

 1. Jasiński Janusz - Prezes Zarządu
 2. Cebula Marek - Wiceprezes Zarządu
 3. Iwanus Piotr - Wiceprezes Zarządu
 4. Pieczyński Andrzej - Wiceprezes Zarządu
 5. Mazurkiewicz Henryk - Sekretarz Zarządu
 6. Kubicki Janusz - Członek Zarządu
 7. Kamyszek Andrzej - Członek Zarządu
 8. Kalbarczyk Czesław - Członek Zarządu
 9. Odważny Ignacy - Członek Zarządu
 10. Fabiś Jerzy - Członek Zarządu
 11. Rubacha Józef - Członek Zarządu
 12. Mierzwiak Paweł - Członek Zarządu
 13. Woch Zbigniew - Członek Zarządu
 14. Babiuch Marian - Członek Zarządu
 15. Jagasek Paweł - Członek Zarządu
 16. Wtorkowski Ryszard - Członek Zarządu
 17. Patalas Danuta - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 1. Staszak Izabella - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Ulanowska Bogumiła - Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Adamowicz Jerzy - Członek Komisji Rewizyjnej

Dane Biznesowe

Dane biznesowe AZ

Folder Promocyjny

Folder promocyjny AZ