Jako Partner projektu “Lubuskie bez granic”, zachęcamy do skorzystania z dotacji na działania eksportowe dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Dofinansowanie przewiduje zwrot do 85% całości poniesionych kosztów projektu grantowego. Średnia wysokość grantu wynosi 55.000 zł. Uzyskane środki przeznaczyć można na udział w prestiżowych zagranicznych targach i misjach gospodarczych umożliwiających nawiązanie nowych relacji biznesowych, podpisanie umów handlowych z zagranicznymi kontrahentami oraz rozszerzenie sieci sprzedaży.

O dotację mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubuskiego oraz operujące w jednej z niżej wymienionych branż:

– Zielona gospodarka (przedsiębiorstwa związane z biogospodarką oraz technologiami środowiskowymi, świadczące usługi laboratoryjne, projektowe oraz wspomagające),
– Zdrowie i jakość życia (firmy działające w branży turystyki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne lub trudniące się produkcją/sprzedażą zdrowej żywności),
– Innowacyjny przemysł (przemysł ICT, metalowy, motoryzacyjny, wydobywczo – energetyczny, drzewny, meblarski i papierniczy).

Nabór projektów do dofinansowania trwa w dniach 21.08 – 22.09.2017.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją dostępne są na stronie: www.dc-export.pl