AKTUALNOŚCI

Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w samorządach

Samorządy terytorialne to skomplikowane organizmy. Administracja samorządowa, wykonując swoje ustawowe zadania, gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych. Są to dane osobowe obywateli (w tym dane wrażliwe), dane dotyczące gospodarki, administracji itd. Dane związane z Inteligentnymi Systemami Transportowymi oraz innymi rozwiązaniami Smart City.
Czytaj więcej

Zarząd i Walne Zebranie Członków

W dniu 18.06.2018r. w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie odbyły się posiedzenie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”. Posiedzenia miały na celu podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2017 oraz formalne zatwierdzenie dokumentów z tym związanych. Było też okazją do omówienia bieżących i przyszłych działań podejmowanych przez „Aglomerację”.
Czytaj więcej

Targi i misje gospodarcze kluczem do rozwoju eksportu MŚP w województwie lubuskim! 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP województwa lubuskiego do wzięcia udziału w drugiej edycji działania „LUBUSKIE BEZ GRANIC” w ramach projektu „Targi i misje gospodarcze kluczem do rozwoju eksportu MŚP w województwie lubuskim”! 
Celem projektu jest wsparcie działalności lubuskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej poprzez dofinansowanie udziału w branżowych wydarzeniach gospodarczych.

  Czytaj więcej

Problemy z interpretacją przepisów podatkowych dotyczących oświetlenia drogowego

Problemy z interpretacją przepisów podatkowych dotyczących oświetlenia drogowego

AKTUALNOŚCI / ANALIZY – SAS 1/2018

Art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ostatnia zmiana Dz.U. z 2017 r., poz.2141) stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Czyli, aby zwolnienie mogło nastąpić muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: położenie budowli w pasie drogi publicznej oraz gdy te budowle nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Pełnych nadziei, wiary i miłości

radosnych Świąt Wielkiej Nocy oraz

 serdecznych spotkań w gronie Najbliższych życzą:

Zarząd i Biuro Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”