AKTUALNOŚCI

Szkolenie: KPA po nowelizacji – część II

Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” zaprasza przedstawicieli

 Samorządów z Województwa Lubuskiego na szkolenie:

Praktyczne aspekty stosowania KPA po nowelizacji.

Przedstawienie i omówienie dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych cz.2

Miejsce: Zielona Góra (Park Naukowo-Technologiczny UZ – Willa),

ul. Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6

Termin: 12.10.2018r. (piątek), godz. 10:00

Czytaj więcej

Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w samorządach

Samorządy terytorialne to skomplikowane organizmy. Administracja samorządowa, wykonując swoje ustawowe zadania, gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych. Są to dane osobowe obywateli (w tym dane wrażliwe), dane dotyczące gospodarki, administracji itd. Dane związane z Inteligentnymi Systemami Transportowymi oraz innymi rozwiązaniami Smart City.
Czytaj więcej

Zarząd i Walne Zebranie Członków

W dniu 18.06.2018r. w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie odbyły się posiedzenie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”. Posiedzenia miały na celu podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2017 oraz formalne zatwierdzenie dokumentów z tym związanych. Było też okazją do omówienia bieżących i przyszłych działań podejmowanych przez „Aglomerację”.
Czytaj więcej

Targi i misje gospodarcze kluczem do rozwoju eksportu MŚP w województwie lubuskim! 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP województwa lubuskiego do wzięcia udziału w drugiej edycji działania „LUBUSKIE BEZ GRANIC” w ramach projektu „Targi i misje gospodarcze kluczem do rozwoju eksportu MŚP w województwie lubuskim”! 
Celem projektu jest wsparcie działalności lubuskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej poprzez dofinansowanie udziału w branżowych wydarzeniach gospodarczych.

  Czytaj więcej